A novel compact dual band feed for reflector antennas based on choke horn and circular Eleven antenna
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Adeel Yasin

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

T Östling

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

0018926x (ISSN) 15582221 (eISSN)

Vol. 17 10 3300-3302

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07