Göteborgs landeriers trädgårdar – deras framväxt och form
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Arkitektur

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning

1652-2362 (ISSN)

22 20-23

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Landskapsarkitektur

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06