Historic Map-Layers show Transformations on the Donation Land of Göteborg: Landerier vis-à-vis town-plans.
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06