Historic Map-Layers show Transformations on the Donation Land of Göteborg: Landerier vis-à-vis town-plans.
Artikel i övrig tidskrift, 2006

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Arkitektur

Paper for 13th international conference of historical geographers ICHG: Transformation Processes of Cultural Landscapes 20–24 augusti, Hamburg.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13