The extension of Göteborg according to town plans 1866–c. 1920: The case of the landeris.
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06