The extension of Göteborg according to town plans 1866–c. 1920: The case of the landeris.
Artikel i övrig tidskrift, 2004

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Paper for International Seminar on Urban Form, The Post-Glasgow IGC meeting Newcastle upon Tyne, 18–24 augusti.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13