Nanopipettes for metal transport
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Krister Svensson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

H. Olin

Eva Olsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Physics Review Letters

Vol. 93 145901-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07