One-dimensional electron systems for anchoring growth of carbon nanostructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Niclas Jacobson

Carlo Ruberto

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Computational Materials Science

Vol. 33 356-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07