First stages of oxidation of the Si-rich 3C-SiC(001) surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

E. Wachowicz

R. Rurali

P. Ordejon

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Computational Materials Science

Vol. 33 13-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08