Radio and Millimeter Studies of Luminous Infrared Galaxies
Licentiatavhandling, 2009

Galaxies

Onsala rymdobservatorium
Opponent: Rob Beswick

Författare

Rossa Hurley

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

1652-9103

Onsala rymdobservatorium

Opponent: Rob Beswick

Mer information

Skapat

2017-10-06