Thermal transport in SiC nanostructures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Eleni Ziambaras

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Materials Science and Engineering

Vol. 25 635-

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07