A CAD-INTEGRATED SYSTEM FOR AUTOMATED IDEALIZATION OF CAD-MODELS FOR FINITE ELEMENT ANALYSIS
Paper i proceeding, 2005

CATIA V5

Finite element analysis

KBE

CAD

Simulation-Driven design

Författare

Roland Stolt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

IDETC/CIE ASME Long Beach CA. USA 2005

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06