Injektering - "ad hoc" eller börjar 20 års forskning kunna tillämpas i fält?
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

Björn Stille

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ulf Håkansson

V-byggaren

0042-2177 (ISSN)

Vol. 2008 4 42 - 47

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07