Mättat fett och kostråd
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Artikeln granskar vetenskapliga publikationer som Livsmedelsverket anger som stöd för ifrågasatta rekommendationer om minskat intag av mättat fett. Knappast några av dessa studier ger i själva verket något stöd. Dessutom finns mycket forskning som talar emot negativa hälsoeffekter av mättat fett.

Författare

Göran Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Dagens Medicin (samtliga 12 författare anges i fulltexten)

8 april

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06