Kolnanotuber: Fiberbetong - möjligheter och utmaningar
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

fibrer

kolnanotuber

Betong

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. - 7 63-66

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07