Hållbart byggande och projektbaserad organisering - en studie av organisatoriska flaskhalsar
Bok, 2009

Författare

Pernilla Gluch

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Samhällsbyggnadsteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07