Mass and energy balances for a conventional recovery cycle and for a recovery cycle using borate or titanates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Tobias Richards

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Ingrid Nohlgren

Björn Warnqvist

Hans Theliander

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 17 3 213-221

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-06