Reduced Complexity Techniques for Iterative Decoding
Licentiatavhandling, 2003

turbo codes

trellis complexity

soft information

trellis pruning

stopping criteria

intersymbol interference

symbol-by-symbol {MAP} detection

reduced-complexity decoding

serially concatenated codes

Iterative detection


Författare

Dhammika Bokolamulla

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Telekommunikationsteori

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06