Indirect behavioral measures of musical emotions.
Kapitel i bok, 2009

Författare

Daniel Västfjäll

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

Handbook of music and emotion

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-05