Photoemission studies of alkali/graphite systems : growth and electronic structure
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Jonathan Anderson

Chalmers, Teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07