Emotional Reactions to differently sized auditory spaces
Paper i proceeding, 2009

Författare

Ana Tajadura

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Alexander Väljamäe

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Daniel Västfjäll

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

International Society for Research on Emotions

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Psykologi

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-06