Trait affect and affective forecasting.
Paper i proceeding, 2009

Författare

Pär Bjälkebring

Daniel Västfjäll

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik

International Society for Research on Emotions

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Mer information

Skapat

2017-10-06