Velocity imaging of fluid structures in the near field of an aerated spray
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

11th Triennial International Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07