Development of a fundamental expression of the delignification rate for acid sulphite pulping
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Tobias Richards

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Adriaan van Heiningen

Journal of Pulp and Paper Science

Vol. 30 10 263-268

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06