Second-law Analysis Applied to a Kraft Pulp Mill
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Tobias Richards

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 20 1 93-99

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-06