Bibliometri på svenska universitet och högskolor. En statistisk lägesrapport
Rapport, 2009

Författare

Tore Lund

Chalmers bibliotek

Ämneskategorier

Biblioteks- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07