Cooperation in the Building Sector between Building-Material Manufacturers and Contractors to Develop Products
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Jan Sundqvist

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Bengt Larsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Australian Journal of Construction Economics and Building.

Vol. Vol 7 Issue 2

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06