Discrete Event Simulation software evaluation for "Dynamic Rough Cut Analysis"
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Discrete Event Simulation

Evaluation

Dynamic Rough Cut Analysis

Författare

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Journal of Simulation News Europe

1015-8685 (ISSN)

41/42 3-12

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06