Viscosity and Boiling Heat Transfer for Mixtures of HFC Working Fluids and Compressor Oils
Licentiatavhandling, 1997

local heat transfer

R410A

oil/refreigerant mixtures

R407C

HFC125

HFC32

HFC134a

horizontal flow boiling

solubility and viscosity

polyolester oil

Författare

Cyril Thébault

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7197-443-1

Mer information

Skapat

2017-10-06