Stratified Cold Start Sprays of Gasoline-Ethanol Blends
Paper i proceeding, 2009

Direct Injection

Ethanol

Stratified combustion

Författare

Stina Hemdal

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Wärnberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Petter Dahlander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

SAE SP 2241 SI Combustion and Direct Injection SI Engine TEchnology 2009

397-410
978-0-7680-2137-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

978-0-7680-2137-0

Mer information

Skapat

2017-10-06