Fast Dual-Rail Dynamic Logic Style
Patent, 2005

Uppfinnare

A Alvandpour

Organisation okänd

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

R Krishnamurthy

Organisation okänd

K Soumyanath

Organisation okänd

6838910

633127

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15