Fast Dual-Rail Dynamic Logic Style
Patent, 2005

Författare

A Alvandpour

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

R Krishnamurthy

K Soumyanath

6838910

633127

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik