A Pragmatist Framework for Promoting a Safety Culture in Health Care
Preprint, 2009

safety

health-care

pragmatism

Författare

Christina Mauléon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Socialantropologi

SAMHÄLLSVETENSKAP

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi