Observations of submillimeter galaxies and the Sunyaev-Zeldovich effect towards clusters of galaxies
Licentiatavhandling, 2009

ED-salen, EDIT-Huset, Hörsalsvägen 11, Chalmers
Opponent: Dr. Alexandre Beelen, Institut d'Astrophysique Spatiale, Université de Paris-Sud, Orsay

Författare

Daniel Johansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Radio and Space Science - Internal Technical Report: 1652-9103

ED-salen, EDIT-Huset, Hörsalsvägen 11, Chalmers

Opponent: Dr. Alexandre Beelen, Institut d'Astrophysique Spatiale, Université de Paris-Sud, Orsay

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-13