Least Squares Based Transient Nonlinear Gas Path Analysis
Paper i proceeding, 2005

ODAE

Estimation

non-linear

Författare

Tomas Grönstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

50th ASME Turbo Expo

Ämneskategorier

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-06