Social sustainability in work systems- Workplaces of the future
Kapitel i bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mari Kira

Rami Shani

Workplace of the future

36-56

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06