Understanding a changing world of work
Kapitel i bok, 2009

Författare

P Tengblad

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

M Pedaci

G Valenduc

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08