The Optimization of a Seven Stage Compressor
Paper i proceeding, 1996

Författare

Tomas Grönstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik

Thomas Johansson

Ulf Håll

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Symposium on Fluid Machinery and Fluid Engineering, Sept. 9-12, 1996, Beijing, China

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07