Value chain restructuring and industrial relations
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

P Meil

P Tengblad

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

The role of workplace representation changing conditions of employment and work, Leuven. HIVA

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13