Value chain restructuring and industrial relations
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

P Meil

P Tengblad

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06