Interaktiv forskning-utveckling, användning och spridning av kunskaper?
Kapitel i bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

A Ljung

T Stjernberg

Gemensamt kunskapande- den interaktiva forskningens praktik, Växsjö university, Acta Wexionensia serie 149/2008

123-142

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06