Genus Gallionella Ehrenberg 1838, 166AL
Kapitel i bok, 2005

Författare

Lotta Hallbeck

Göteborgs universitet

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

D.J Brenner, N.R Krieg and J.T Staley (eds), Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology

880-886

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-10