Identifiability in multi-point gas turbine parameter estimation problems
Paper i proceeding, 2002

Författare

Tomas Grönstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik

ASME Turbo Expo: Land, Sea & Air 3-6, Amsterdam.

Ämneskategorier

Signalbehandling