Organizational development for social sustainability in work systems
Kapitel i bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mari Kira

A.B Shani

Reseach on organizational change and development, vol 17, Boston, Emerald group publishing

77-144

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08