Creating sustainable work systems: Developing social sustainability
Bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mari Kira

Rami Shani

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08