What the world needs now is sustainable work systems
Kapitel i bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mari Kira

A.B Shani

Creating sustainable work systems: Developing social sustainability

1-21

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08