Sustainable work systems: Past, present and future of sustainability
Kapitel i bok, 2009

Författare

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Mari Kira

A.B Shani

Creating sustainable work systems: Developing social sustainability

268-289

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi