Learning by design: Key mechanisms in organization development
Kapitel i bok, 2009

Författare

A.B Shani

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Handbook of organization development

499-518

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi