Detailed kinetic modeling of NH3 and H2O adsorption, and NH3 oxidation over Cu-ZSM-5
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Hanna Maria Sjövall

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

R.J. Blint

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Journal of Physical Chemistry C

1932-7447 (ISSN) 1932-7455 (eISSN)

Vol. 113 4 1393-1405

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08