Value chain restructing and industrial relations: The role of workplace representation in changing conditions of employment and work
Rapport, 2009

Författare

P Mall

P Tengblad

Peter Docherty

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08