Detailed kinetic modeling of NOx adsorption and NO oxidation over Cu-ZSM-5
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Louise Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Hanna Maria Sjövall

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

R.J. Blint

Applied Catalysis B: Environmental

0926-3373 (ISSN) 1873-3883 (eISSN)

Vol. 87 3-4 200-210

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07