Virtual Reality för byggindustrin.
Rapport, 2004

VR

Virtual Reality

Författare

Börje Westerdahl

Chalmers, Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen

Mattias Roupé

Chalmers, Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen

Mikael Johansson

Chalmers, Institutionen för byggteknik - Chalmers Lindholmen

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

ISBN

1402-7410

Mer information

Skapat

2017-10-07