Analysis and measurements of conformal patch array antennas on multilayer circular cylinder
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Silvia Raffaelli

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Zvonimir Sipus

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Per-Simon Kildal

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 53 1105-1113

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik