Analysis and measurements of conformal patch array antennas on multilayer circular cylinder
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Silvia Raffaelli

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Zvonimir Sipus

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE Transactions on Antennas and Propagation

Vol. 53 3 1105-1113

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06