Drag Reduction for Trucks by Active Flow Control of the Wake Behind the Trailer
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mohammad El-Alti

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Per Kjellgren

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Turbulence, Heat and Mass Transfer 6

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08